BookSys

- ressourcestyring og reservation af ressourcer

Kiehn Systemer har specialiseret sig i IT systemer til ressoucestyring og reservation af ressoucer indenfor det offentlige og private.

BookSys version 4.0 er et web baseret IT system til ressourcestyring og reservation af ressourcer som lokaler, baner, tilbehør til lokaler, AV-udstyr, personer m.m.

BookSys kan bla. anvendes til:

  • Styring og reservation af ressourcer
  • Visning af resourcer på Infoskærme
  • Oversigter over ressoucer og reservationer

Specielt for kommuner

Kiehn Systemer har i samarbejde med de kommunale brugere siden 2000 implementeret krav til folkeoplysningsloven og digitalisering i BookSys.

Vi sikrer løbende at nye krav indenfor området bliver implementeret.

BookSys version 4.0 opfylder kommunernes forpligtigelse jvnf.:

  • Folkeoplysningsloven
  • Digitaliseringsbølger 1-4
  • Foreningsservice - guides til foreninger
  • Tilskudsbereging
  • Data udveksling mellem kommune og foreninger

Om os

Kiehn Systemer ApS har eksisteret siden 1993. Vore kunder er offentlige og private virksomheder.

Vi er et team af meget erfarne medarbejdere og et ungt udviklings team.

Vi har udviklet forskellige IT systemer bl.a. Tidsregistrering, Musikskole administration og Billet booking

I de seneste 9 år har vi valgt at koncentere vores viden og udvikling omkring vores IT system til resourcestyring og reservation af ressourcer.

Kiehn Systemer har arbejdet med ressourcestyring og reservation af ressourcer og de kommunale krav til folkeoplysningsloven og digitalisering siden 2000 og har derfor opbygget en stor expert viden inden for området. – en viden som vi løbende holder opdateret.

Som udviklingsværktøjer anvender vi Microsofts og Oracles produktplatforme samt OpenSource (Linux, Java og GWT).

Kontakt : systemer@kiehn.dk